Image Komplexní služby v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce
PROFIL NABÍDKA REFERENCE KONTAKT
--- PROFIL ---
Motto
Předmět podnikání

NABÍDKA
Oblasti služeb
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Dokumentace staveb a technologií, výstavba
Obchod a prodej

REFERENCE
Reference

KONTAKT
Kontakt

Profil společnosti


 • Požární ochrana
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Prevence závažných havárií
 • Projektování a provádění staveb
 • Geografické informační systémy a zpracování dat
 • Obchodní činnost
  • Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení
  • Hasicí aerosolové zařízení FIRE JACK®
  • Detektor úniku kapalin DENO-K
  • Přemístitelná čerpací stanice pohonných hmot
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, spis. značka 8565.

3PRO spol. s r.o., Nad Porubkou 21/40, 721 00 Ostrava-Svinov
tel./fax: +420 596 966 707, mobil: +420 777 027 021, e-mail: 3pro@3pro.cz

© 2007 3PRO spol. s r.o.