Image Komplexní služby v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce
PROFIL NABÍDKA REFERENCE KONTAKT
--- PROFIL ---
Motto
Předmět podnikání

NABÍDKA
Oblasti služeb
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Dokumentace staveb a technologií, výstavba
Obchod a prodej

REFERENCE
Reference

KONTAKT
Kontakt

Motto společnosti


Společnost 3PRO spol. s r.o, Ostrava vznikla v roce 1995 a její specializace je zejména v oblasti zajištění bezpečnosti osob a firem při jejich podnikáni. Její činnost je zaměřena zejména na oblast požární ochrany, bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.
S ohledem na dlouholeté zkušenosti v oboru klade společnost důraz na odbornost, kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb.
Základní činnosti společnosti se však prolínají do mnoha jiných oborů a odborností. Proto společnost 3PRO spol. s r.o., Ostrava vedená snahou zajistit svým odběratelům komplexní služby úzce spolupracuje s mnoha odborníky a to jak ze svých hlavních oborů činností (PO. BOZP, PZH), tak i z příbuzných oborů, jako je ekologie, plynárenství, elektro, chemie, stavebnictví, apod. Spolupracuje i s výzkumnými ústavy, vědeckými pracovišti, státními i jinými orgány a mnoha dalšími společnostmi, jejichž činnost se dotýká nebo se prolíná se základními obory společnosti.


3PRO spol. s r.o., Nad Porubkou 21/40, 721 00 Ostrava-Svinov
tel./fax: +420 596 966 707, mobil: +420 777 027 021, e-mail: 3pro@3pro.cz

© 2007 3PRO spol. s r.o.