Image Komplexní služby v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce
PROFIL NABÍDKA REFERENCE KONTAKT
PROFIL
Motto
Předmět podnikání

--- NABÍDKA ---
Oblasti služeb
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Dokumentace staveb a technologií, výstavba
Obchod a prodej

REFERENCE
Reference

KONTAKT
Kontakt

Bezpečnost práce


V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme, zpracujeme, případné poskytneme konzultace na základě platných předpisů, vyhlášek a státních norem. Dodavatelsky zajistíme veškeré služby v této oblasti, které vyplývají jako povinnosti pro zaměstnavatele z platného zákoníku práce, zejména:

 • provádíme vyhledání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, přijímání opatření k jejich odstranění
 • zpracováváme a vedeme dokumentaci BOZP
 • provádíme vstupní, opakovací i odborná školení zaměstnanců z předpisů BOZP
 • provádíme kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhujeme řešení na odstranění závad z kontrol odborných orgánů i z vlastních kontrol
 • navrhujeme řešení smluvních vztahů BOZP mezi majiteli a nájemci; mezi objednateli a dodavateli
 • provádíme šetření příčin úrazů, spolupracujeme při odškodňování pracovních úrazů
 • navrhujeme ochranu zaměstnanců, včetně výběru a dodání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • na základě zhodnocení rizikových faktorů při výkonu jednotlivých prací zpracováváme návrhy kategorizace prací
 • zajišťujeme měření rizikových faktorů pracovních podmínek (hluk, prach, vibrace, osvětlení, atd.)
 • zajišťujeme výchozí a periodické revize a kontroly elektrických zařízení, hromosvodů, statické elektřiny, elektrického ručního nářadí a spotřebičů během používání
 • zajišťujeme výchozí a periodické revizí a kontroly plynových, zdvihacích a tlakových zařízení
 • dodáváme tiskopisy z oblasti BOZP, bezpečnostní tabulky a značení podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

3PRO spol. s r.o., Nad Porubkou 21/40, 721 00 Ostrava-Svinov
tel./fax: +420 596 966 707, mobil: +420 777 027 021, e-mail: 3pro@3pro.cz

© 2007 3PRO spol. s r.o.