Image Komplexní služby v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce
PROFIL NABÍDKA REFERENCE KONTAKT
PROFIL
Motto
Předmět podnikání

--- NABÍDKA ---
Oblasti služeb
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Dokumentace staveb a technologií, výstavba
Obchod a prodej

REFERENCE
Reference

KONTAKT
Kontakt

Oblasti služeb


Nabízíme služby v těchto oblastech:

 • požární ochrana a ochrana objektů a zařízení před požáry, dokumentace, školení, požárně bezpečnostní řešení staveb a technologií, instalace zařízení požární ochrany
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dokumentace, školení, poradenství ve výběru osobních ochranných pracovních prostředků
 • prevence závažných havárií (zpracování bezpečnostní dokumentace, zavádění a udržování systému řízení PZH, konzultační a poradenská činnost)
 • výstavba a rekonstrukce zařízení požární ochrany (EPS, SHAZ FIRE JACK, drenčerové skrápěcí zařízení, požární dveře, požární větrání, odvod tepla a kouře apod.)
 • geografické informační systémy (GIS), zpracování dat pro GIS a tvorba pasportů, návrhy a implementace GIS řešení

Ve spolupráci se svými partnery nabízíme:

 • projekci a výstavbu v oboru pozemních staveb
 • projekci, výrobu a instalaci přemístitelné čerpací stanice pohonných hmot
 • projekce, montáže, servis a revize kamerových, komunikačních a anténních systémů
 • revize elektrických, plynových, zdvihacích zařízení a tlakových nádob
 • revize a kontroly zdrojů požární vody, hasících přístrojů
 • zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí
 • provádění protipožárních úprav kabelových tras včetně přepážek a ucpávek

  a další.
3PRO spol. s r.o., Nad Porubkou 21/40, 721 00 Ostrava-Svinov
tel./fax: +420 596 966 707, mobil: +420 777 027 021, e-mail: 3pro@3pro.cz

© 2007 3PRO spol. s r.o.